Darmowa analiza składu ciała i monitorowanie postępów

Aplikacja jest dostępna TUTAJ:
Za pomocą naszej aplikacji dokonasz bezpłatnie analizy:

– BMI (ang. body mass index) – pozwala sprawdzić, czy Twoja masa ciała jest prawidłowa,

– WHR (ang. Waist to Hip Ratio) jeśli posiadasz nadmierną masę ciała sprawdzisz, czy to otyłość typu “jabłko” czy “gruszka”,

–  PPM (BMR) – podstawowa przemiana materii (ang. Basal metabolic rate) – obliczysz najmniejsze tempo przemiany materii, zachodzącej w organizmie człowieka, niezbędne do podtrzymania podstawowych funkcji życiowych, znajdującego się w stanie czuwania, w warunkach zupełnego spokoju fizycznego i psychicznego, komfortu cieplnego,

– CPM – całkowita przemiana materii – obliczysz sumę wszystkich wydatków energetycznych z uwzględnieniem aktywności fizycznej,

– ocenisz ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2

– ocenisz 10-letnie ryzyko incydentu sercowo-naczyniowego zakończonego zgonem w zależności od płci, wieku, ciśnienia tętniczego skurczowego, stężenia cholesterolu całkowitego i palenia papierosów

– dodając cyklicznie swoje pomiary (masa, szerokość bioder i talii) otrzymasz graficzne przedstawienie osiąganych zmian wraz z analizą BMI,

– obliczysz swoje zapotrzebowanie kaloryczne (kcal)